Afdelingsleder til Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade.

Har du læst opslaget kan du gå direkte til Stillingsbeskrivelse for afdelingsleder

Er du en engageret leder, der brænder for at påvirke hverdagen og udviklingen? Kan du se dig selv udfylde mange forskellige funktioner – både som leder og som en aktiv del af den daglige drift? Så er det måske dig vi søger

Om varmestuen

Vi søger en ny afdelingsleder til varmestuen i Nørregade, da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job i organisationen. Du bliver leder for fire faste medarbejdere og 25 frivillige kollegaer, som hver dag hjælper og støtter mennesker med misbrug, psykiske vanskeligheder, hjemløshed og komplekse problemstillinger.

Vi møder den enkelte med anerkendelse og uden krav om forandring. Vi fokuserer på at skabe tryghed, genkendelighed og struktur i hverdagen. Selvom forandring ikke er et krav, tilbyder vi altid mulighed for individuelle indsatser i samarbejde med den enkelte bruger. Vi rådgiver og støtter brugerne i en lang række spørgsmål og faciliterer kontakten til offentlige myndigheder, organisationer og læge.

Hele vores tilgang bygger på værdierne nærvær, omsorg og respekt. Vi udvikler kontinuerligt varmestuen både socialt- og sundhedsfagligt for at være bedst muligt rustet, til at imødekomme brugernes komplekse problemstillinger.

Dine ansvarsområder og samarbejdspartnere

Du får det overordnede ansvar for den daglige drift, herunder fællesspisningen og alle projekter der er tilknyttet varmestuen. Du kommer derudover til at fokusere på at udvikle indsatser og metoder og sikre kvaliteten og du arbejder hele tiden proaktivt på at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Lederen som du refererer til er typisk i huset en dag om ugen. Der er fokus på et tæt samarbejde og styrkelse af den overordnede ledelsesstruktur samt mulighed for sparring. Varmestuen arbejder tæt sammen med Kirkens Korshærs andre tilbud i Odense, og har et tæt og godt samarbejde med Odense kommune, herunder Udsatte teamet, Gadesundhed, Akutsygeplejerskerne og Socialtandpleje.

Vi forventer at du som afdelingsleder:  

  • Har en relevant socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse
  • Har erfaring som leder – det er en fordel, men vi vægter også lysten til at udvikle lederkompetencer
  • Tager ansvar, har en inkluderende lederstil og skaber rum hvor selvstændige medarbejdere trives
  • Har lyst til fortsat faglig og personlig udvikling og trives med tætte samarbejder og sparring
  • Er en stærk formidler af vores værdier – internt og eksternt
  • Har erfaring med økonomistyring, dokumentation og rapportering
  • Har kørekort og er frisk på at køre vores minibus 

Du trives med en hverdag, hvor en væsentlig del af opgaven er at deltage aktivt i varmestuens opgaver og have tæt kontakt med brugere og medarbejdere. Du udstråler ro og tydelighed, også i pressede situationer. Du er psykisk robust med en positiv livsanskuelse og har let til smil. Du er rummelig og fleksibel og har erfaring med at håndtere komplekse situationer når det kræves.

Vi kan tilbyde

Et godt og inkluderende arbejdsmiljø med plads til humor og smil. Gode muligheder for faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i møder, supervision, temadage, faglige kurser mm. i Kirkens Korshærs regi. Du får en grundig intern grunduddannelse i Kirkens Korshærs arbejde, sammen med kollegaer fra hele landet samt lederkurser. Du får en arbejdsplads med kompetente og ansvarsbevidste medarbejdere, en velfungerende ledelsesstrukt, god tid til brugerne og fokus på sikkerhed og trivsel. 

Har du spørgsmål til stillingen?

Der afholdes informationsmøde torsdag d. 26. oktober kl. 19 i Nørregade 48. Her får du mulighed for at se huset og høre mere om jobbet.

På vores hjemmeside, kkodense.dk kan du læse mere om stillingen, funktioner og andre ting, der er værd at vide.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV. Du må meget gerne bruge muligheden for at lave en videopræsentation af dig selv.  

Vi holder to samtaler. Første samtale mandag d. 13. november og anden samtale torsdag d. 23. november og vi forventer at du kan starte 1. januar 2024.

Vi forventer at du er medlem af Folkekirken og har et positivt og afklaret forhold til Kirkens Korshærs værdigrundlag og menneskesyn.

Ansøgningsfrist 05-11-2023

Arbejdstid37 timer

Her kan du læse Stillingsbeskrivelse for afdelingsleder og finde ud af hvordan du søger stillingen.