Tandbussens tilbud skal man visiteres til enten fra et botilbud, SKPer, Sociale vicevært, Behandlingssted eller værested.

 

Tandbussen kan benyttes ved akutte tandsmerter, og hvis man ikke har mulighed for at benytte en privat tandlæge pga. sociale eller psykiske problemer, er hjemløs eller har et misbrug.

Tandbusen har åbent tirsdage i de lige uger fra kl. 15.45-17.15 (undtaget skolernes ferie) dog kan der forekomme aflysninger pga. sygdom

Tandbussen bemandes udelukkende af frivillige klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Odense kommune og Kirkens Korshær driver den Mobile Tandklinik.

Tilbage til Dagvarmestue

Mobil tandklinik indenfor