Om varmestuen Bolbro
Varmestuen åbnede 2. oktober 2019 i midlertidige lokaler på Højstrupvej 59. Lokalerne har tidligere været brugt til et kommunalt værested.
Der er afsat penge på Odense Kommunes budget til en ny varmestue i Bolbro, som skal ligge på Stadionvej 47. Her skal der ombygges og tilbygges, en proces som forventes at tage ca et år.
Den kommende varmestue får en meget central placering i bydelen og lige ved letbanen.
Den kommende varmestue får gode faciliteter til cafe og køkken, samtalerum og sundhedsrum. Endvidere er der udeplads i have til ophold, grill og aktiviteter.

Indtil flytningen skal varmestuen fortsætte driften på Højstrupvej.
Varmestuen har en driftsaftale med Odense Kommune, som betaler for driften af stedet.

Der er tilknyttet tre fastansatte medarbejdere, frivillige og virksomhedspraktikanter.

Om varmestuen Nørregade

Kirkens Korshær startede indsatsen op i Nørregade i 1994 med varmestue og byarbejde.
Varmestuen har gennem årerne ændret og tilpasset sig nye behov.


Der er tilknyttet en afdelingsleder, som sammen med to fastansatte medarbejdere og en pædagog studerende udgør den faste gruppe. Desuden er der omkring 20 frivillige tilknyttet varmestuen og fællesspisningerne onsdag aften. Fra tid til anden er der virksomhedspraktikanter.

Fælles for de to varmestuer

Varmestuerne har en fælles leder, der også er tilknyttet varmestuen i Svendborg.
De tre varmestuer har fælles supervision, arbejdsmiljø.
Der holdes medarbejdermøder i den enkelte afdeling og på tværs.

Der er lige nu et projekt ”i bolig til halsen”, som er på tværs af afdelingerne i Odense. For at frigøre medarbejdere til denne indsats udenfor varmestuen, ansættes en vikar, der kan gå ind i det daglige arbejde på begge varmestuer efter behov.

Værdier

Kirkens Korshær er en organisation med kristne rødder og værdier og det kristne menneskesyn, at ethvert menneske er værdifuldt. I Kirkens Korshær bruger vi en del tid på at tale om værdier, for at de kan blive omsat til holdning og handling.

I dagligdagen afspejler det sig i mødet med mennesket. Vi møder mennesket i øjenhøjde, med omsorg, nærvær og respekt, og stiller ingen krav om forandring.

Kirkens Korshær har tilknyttet en præst, som almindeligvis kommer nogle timer om ugen.

Relations arbejde

Din primære arbejdsopgave er relations arbejdet med brugerne. Gennem samtaler vejledes og støttes brugeren i, hvad der for tiden er svært, tanker de slås med eller konkrete problemer du kan hjælpe med. Andre gange har man samtaler, hvor man ”bare” skal lytte og forstå, uden at skulle gøre noget. Brugerne skal opleve, at de bliver set og hørt, så de føler sig værdsat og respekteret. Derfor er det også altid med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov at hjælpen og støtten iværksættes.

Målgruppe har oplevet utallige svigt og er derfor ikke altid let at danne en relation til. Det kræver stor tålmodighed og man tager ofte et skridt frem og to tilbage. Brugerne mødes ikke med krav om forandring. Men du skal kunne møde mennesket gennem omsorg, nærvær og respekt, i et uforpligtende fællesskab. Det frisætter kræfter for brugeren til at tage små skridt, der kan blive til forandringer. Forandringerne tager altid udgangspunkt i den enkelte brugers ønske.

I nogle tilfælde vil du skulle have funktion som bisidder til bl.a. borgerservice, behandlingscenter, læge, sygehus mv. Det giver tryghed for brugeren at blive fulgt, samt at en anden lytter med og man herefter sammen kan tale om hvad der er blevet sagt.

Grænser

Som ansat, er du med og bidrager til en god tone og atmosfære i varmestuen. Vi ønsker at skabe et alternativ til gaden, hvor udsatte mennesker kan være i fred og ro samt føle sig trygge. Det kræver at du selv kan bevare overblikket i situationer hvor tingene går stærkt. Nogle gange skal der adfærdskorrigeres for at alle kan være der. Vi vil gerne være meget rummelige og der skal være plads til alle, men ikke plads til alt. Du kommer således også til at arbejde meget med dine egne grænser og grænsesætning.
Det sker også, at der opstår konflikter på stedet. Det er medarbejdernes opgave at forebygge konflikter og hindre at de udvikler sig.

Målgruppen

De mennesker som benytter varmestuen, er kendetegnet ved at være langt væk fra arbejdsmarkedet samt have et meget lille eller ikke eksisterende netværk. De fleste er på overførselsindkomst, og har store økonomiske udfordringer. Mange har et misbrug og eller psykisk sygdom. Nogle er hjemløse eller hjemløse truet.

Samarbejde

Vi har at gøre med en meget vanskelig brugergruppe, og for at stedet kan fungere, er det vigtigt med et godt samarbejde, både internt i organisationen og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Praktisk arbejde

Det må forventes, at der er forskellige praktiske opgaver i forbindelse med køkken og rengøring. Herunder planlægning af mad, indkøb og madlavning.
Dagen fungerer med en kombination mellem pædagogiske opgaver og det praktiske.

Arbejdstider mv.

Den primære arbejdstid er mellem 7.45 og 14.30. Der vil være enkelte aftner, hvor man medvirker ved fællesspisninger.
Hertil kommer møder, som oftest holdes til kl. 16.

I julen og i påsken har vi åbent i en af varmestuerne, og man indgår i samarbejdet med de øvrige afdelinger.

Ansættelsesforhold 

Kirkens Korshær har ikke personaleoverenskomst med en bestemt faglig organisation, da medarbejderne har forskellig faglig baggrund. Grundlæggende lægger løn- og ansættelsesforhold sig meget tæt op ad aftalerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO).

Løn Du indplaceres på trin 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32 og 33 med et pensionsgivende tillæg på 12.900 kr. (2000-sats). Hvert trin er to-årigt på nær trin 21, som er ét-årigt. Starttrin vil være 24 for følgende uddannelser:

  • minimum social- og sundhedsassistent
  • pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere
  • flerårig diakonuddannelse eller for den konkrete stilling relevant uddannelse af min. 3 års varighed.

Der tilskrives anciennitet for dokumenteret ansættelse ved tilsvarende arbejde. Der betales 13,5 % af grundløn + alm. tillæg i pension til PFA efter tre måneders ansættelse.

Der er tre måneders prøvetid.

Overordnet ansættes man til Kirkens Korshær i Odense og med arbejdssted i Bolbro og Nørregade. Normalt vil man være en hel dag samme sted.