Bankonto 3574 4700 161269

Fradrag i Skat: Ønsker du at bruge muligeden for at trække gaver fra i skat, skal du oplyse dit cpr nummer til Kirkens Korshær, som så indberetter samlet til Skat.dk.
Kirkens Korshær i Odense må modtage gaver, der er fradragsberettigede
på selvangivelsen iht. Ligningslovens § 8. Der kan højst fratrækkes kr. 15.900.

Ægtefæller kan hver for sig udnytte fradragsmuligheden.

Testamentariske gaver kan gives til Kirkens Korshær uden fradrag af arveafgift.

Bemærk venligst vedrørende testamenter gælder følgende:

Testamenter mærket Kirkens Korshær, Odense tilfalder Kirkens Korshær i Odense.
Testamenter mærket Kirkens Korshær tilfalder Hovedkontoret i København.

Kontakt Korshærsleder Kaj Skjølstrup på 22 56 37 48 for flere oplysninger.