Persondatapolitik

Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På https://kkodense.dk/persondatapolitik vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue i Nørregade og Bolbro

CVR-nr. 25206215

Nørregade 48, 5000 Odense C

Kontaktperson:
Kaj Skjølstrup

Tlf.: 22 56 37 48 / 66 12 92 42

E-mail: k.skjolstrup@kirkenskorshaer.dk

Hjemmeside: www.kkodense.dk

Registrering af data:
Når du besøger vores website, registrerer vi alene persondata i det omfang, du selv har givet os disse oplysninger. Det vil typisk være ved tilmelding til nyhedsbrev, deltagelse i landsindsamling eller hvis du melder dig som frivillig.

Vi registrerer ligeledes nedenstående personoplysninger hvis du på anden måde henvender dig til os omkring job, frivilligjob, praktik eller lign. og fortsat kun oplysninger du selv har givet os.

Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart.

Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vores ansatte, frivillig og andre, der er interesseret i vores arbejde, den bedst mulige service. Persondataene er nødvendige for at administrere udsending af nyhedsbrev, landsindsamling, etablere kontakt til nye frivillige samt oprette tavshedspligterklæring ifm. et frivilligjob eller anden tilknytning til varmestuen.

Vi registrerer følgende personoplysninger i forbindelsen med frivilligjob:

Navn

Telefon

E-mailadresse

Gade og nr.

Postnr.

By

Hvilket frivilligarbejde du er er interesseret i at hjælpe med

Evt. hvilke særlige kompetencer har du?

Hvilke dage du kan arbejde

Vi registrerer følgende personoplysninger i forbindelsen med tavshedspligterklæring:

Startet i varmestuen, dato

Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr. /by

Telefonnummer

E-mail

Kontaktperson ved ulykke/sygdom

Telefonnummer på kontaktperson

Stoppet i varmestuen, dato

Eksempel på kommunikation er modtagelse af nyhedsbrev på e-mail samt henvendelser på telefon eller e-mail vedr. nærmere samtale omkring opgaver og muligheder som frivillig.Vi registrerer følgende personoplysninger i forbindelsen med nyhedsbrev og donation af gaver:

Navn

Telefon

E-mailadresse

Gade og nr.

Postnr.

By
Samt cpr.nr., hvis der ønskes skattefradrag for gaver.
Modtagne gaver til Kirkens Korshær registreres i forhold til navn på person, så der, hvis det ønskes, kan gives oplysninger til Skat.

Beskyttelse og opbevaring af personoplysninger
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi gemmer de registrerede persondata i ukrypteret form i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang. Personoplysningerne lagres i Office365, (OneDrive / Sharepoint).

(Vi benytter krypteret kommunikation mellem browseren og serveren (SSL). Ligeledes benytter vi krypteret kommunikation, når vi kommunikerer pr. e-mail.)

Periode for opbevaring
Har du oplyst os dine kontaktoplysninger, uden at vi fik indgået en aftale om ansættelse, frivilligjob eller lignende, vil dine oplysninger blive slettet efter maksimalt 1 måned.

Yderligere oplysninger bliver slettet efter en måned + 1 løbende år. fra din fratræden som frivillig/jobpraktik/andet.

Dog opbevarer vi dit navn og din mail, til at sende nyhedsbreve, også efter din fratræden. Ønsker du ikke nyhedsbrevet kan dette frameldes. Dette er beskrevet i nyhedsbrevet.

Tavshedspligterklæringen opbevares i max. 5 år efter dit arbejdes ophør i varmestuen.

Dine rettigheder
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse og sletning
  • Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse
  • Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke

Du kan skrive til virksomhedens kontaktperson, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os på odense@kirkenskorshaer.dk hvis du har yderligere spørgsmål til cookies eller persondata på www.kkodense.dk