I stofindtagelsesrummet kan man indtage de medbragte stoffer i trygge og hygiejniske omgivelser under observation af fagpersonale. Indtaget kan ske ved at sniffe eller intravenøst.

Man skal selv kunne indtage de medbragte stoffer i rummet. Personalet kan mundtligt guide brugeren gennem stofindtaget, hvis der er brug for vejledning.

Stofindtagelsesrummet har åbent i hverdage fra kl. 8.00 – 14.00

Lørdage fra kl. 9.00-14.00. Man kan senest komme ind i stofindtagelsesrummet kl. 13.45.

Tilbage til Dagvarmestue

Stofindtagelsen 3 sidepladserStofindtagelsen 2 sidepladser