Formål: At hjælpe nogle af Kirkens Korshærs brugere, som har en bolig men ikke et hjem.

Metode: Bolighjælpere skal i samarbejde med brugeren, støtte og hjælpe, så der skabes forandringer efter brugens ønsker og behov.


Grundværdier er tålmodighed, nænsomhed og respekt.


Vi ved, at trivsel i egen bolig, betyder at boligen fastholdes og livskvaliteten styrkes. Samtidig reduceres misbrug.


Bolighjælperne er ansatte og frivillige medarbejdere.


Budget er 600.000 kr årligt.


I bolig til halsen er et 3. årigt projekt under Kirkens Korshærs byarbejde i Odense.

Baggrund for projektet:

Ofte møder vi i varmestuerne brugere, som fortæller om deres boligforhold. Nogle har lige fået bolig, andre har haft den længe. De trives bare ikke i deres bolig, fordi der mangler ting eller den er sandet til med alt for meget, så resultatet er opgivelse og tristhed.

For en del handler det om manglende overskud til selv at skabe hjemlighed og hygge.

Med inspiration fra Tv-programmet ”I hus til halsen”, hvor konceptet er oprydning, organisering og design og hvor et kaotisk hus med få midler forandres til en attraktiv bolig, vil vi gøre kunsten efter og forvandle en kaotisk bolig til et trygt og varmt hjem.

Vi tænker, at vi skal gøre lidt det samme. Oprydning, organisering og indretning.

Det skal ske i samarbejde og i respekt med den enkelte bruger. De skal bo, som de ønsker det efter deres valg og muligheder. Vi kan støtte og hjælpe til at noget kan ske.

Bolighjælperne:

Der skal ansættes en medarbejder som er koordinator på projektet. Vedkommende skal samle en håndfuld frivillige, som har lyst og evne for denne særlige opgave.

De frivillige skal kunne samarbejde med denne særlige målgruppe og samtidig have evner til at udføre de praktiske gøremål, for at boligen forandres.

Det kan være alt fra hjælp til oprydning, organisering, og indrette med møbler, ting, lys, billeder og hvad der ellers skaber hjemlig hygge.

Intern organisering:

Medarbejderen ansættes i byarbejdet og vil have et selvstændigt ansvar for projektet og de frivillige, der tilknyttes dette det projekt.

Samtidig skal medarbejderen have en tæt tilknytning til varmestuerne. Nogle dage vil være en del af arbejdsplanen for varmestue drift.


Der skal være fleksibilitet omkring opgaverne ”ude af huset”. Nogle gange vil en anden medarbejder i varmestuen have en tæt relation til en bruger, og det være naturligt, at vedkommende tager boligopgaven.

Arbejdet tilrettelægges og koordineres, så resurserne udnyttes bedst muligt i forhold til daglig drift af varmestuerne, boligopgaver og andre aktiviteter.


Bil og værktøj:

Byarbejdet har en bil og trailer til rådighed og har også en del værktøj, som kan bruges på opgaver i brugernes bolig.

Samarbejde eksternt:

Odense Kommunes sociale viceværter, SKP-medarbejdere er vigtige samarbejdspartnere. De skal holdes fast på deres ansvar og opgaver.

Kommunens opsøgende socialrådgiver skal ind over sager, hvor der en stor og krævende sag med oprydning og hovedrengøring.

Zirkel – Odense Kommunes genbrug, har ting og møbler, til uddeling for vores målgruppe. Her hentes primært ting til boligerne, så der kan skabes et “hjem”.

Kirkens Korshærs genbrugsbutikker har også mulighed for at hjælpe.

Projektets opgaver er ikke:

At lave hovedrengøring og at være flyttefolk for store møbler.

Vi ser opgaven som en naturlig forlængelse af det vi i forvejen gør på herberg og i varmestuerne. Projektet er en udvidelse af varmestuernes ”handle” opgave og skal ses i sammenhæng med Housing First strategien.

Finansiering:

Udgifter til projektet bliver en del af byarbejdets budget. Eventuelt underskud tages af Kirkens Korshær Odenses opsparing.

Der vil løbende søges ekstern finansiering fra puljer, fonde, kommune mv.